Stowarzyszenie użytkowników Sieci Telewizji Kablowej 'Zbiorcza'

ul. Zbiorcza 21
92-328, Łódź

KRS: 0000107053
NIP: 728-167-17-63
REGON: 47054915300000

Konto bankowe:
GETIN BANK S.A. 04 1560 0013 2026 0026 5597 1001

Przy opłatach abonamentowych prosimy w tytule przelewu o podawać numer umowy abonaneckiej.
Numer znajdziecie Państwo na umowie oraz książeczce opłat.


Stowarzyszenie wpisana do Rejestru Stowarzyszeñ przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.